Beredskapsoppgåver ved internasjonale flyplassar og hamner i Noreg.Les opp tekst.

Helsedirektoratet har utpeika Ullensaker, Bergen, Oslo og Tromsø kommunar som ansvarlege for særskilte beredskapsførebuingar ved internasjonale flyplassar og hamner i Noreg.
Bakgrunnen for at kommunane er blitt utpeika, er krav som er stilt i det internasjonal helsereglementet (IHR). Føremålet er å førebygge og motverke internasjonal spreiing av smittsam sjukdom og sikre ei internasjonal koordinert oppfølging.

Helsedirektoratet sin kriseplan.Les opp tekst.

Under ei nasjonal krise med store helseutfordringar er det sannsynlig at Helse- og omsorgsdepartementet blir leiardepartement. Men det er Helsedirektoratet som får det koordinerande ansvaret.

 Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen bestemmer når Helsedirektoratets egen kriseplan trår i verk.

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen bestemmer når Helsedirektoratets egen kriseplan trår i verk.
[Foto Geir Hopen Nødset].

I Overordna nasjonal helse- og sosialberedskapsplan ber Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Helsedirektoratet være forberedt på å handtere den overordna krisehandteringa.

Det betyr at rapporteringslinjene går via primær, spesialist og andre nivå 2 etater via Helsedirektoratet til HOD. Når HOD er leiardepartement, og «eig» krisa, kan dette ansvaret innebere koordinering av alle sektorar i norske samfunnsliv.

Eit eksempel på ei krise med omfattande helseperspektiv kan være ein pandemi.

2011 © VoiceASP AS  |  CSS Mailboks 22  |  Middelthunsgt. 25, 0368 Oslo  | Tel. +47 815 68 366  |  info@voiceasp.no