(Ulike ikon kun vist i demoøyemed.)

Hvorfor rapportere. Les opp tekst.

Ved enhver krise vil det være behov for å ha et helhetlig bilde av situasjonen for alle aktørene som er involvert i krisehåndteringen.

Det er viktig å få frem informasjon om helsetilstanden i befolkningen, og om en lokalt og regionalt kan håndtere situasjonen, eller om det er behov for ekstra ressurser og bistand fra andre deler av samfunnet.

Ikkerøyk-kampanje på Facebook.Les opp tekst.

Helsedirektoratet ønsker å skape debatt om røyk og snus blant ungdom, og har laget en kampanje på Facebook for å hindre at ungdom begynner å røyke.

Health promotion – achieving good health for all.Les opp tekst.

Although the average Norwegian enjoys good health, there are considerable social inequalities in health in Norway. Characteristics of the current state of health, the population’s health behaviour and demographics suggest that we will face major challenges in the years to come.

Automatisk endring av syntese.Les opp tekst.

Ved enhver krise vil det være behov for å ha et helhetlig bilde av situasjonen for alle aktørene som er involvert i krisehåndteringen.

Although the average Norwegian enjoys good health, there are considerable social inequalities in health in Norway.

2011 © VoiceASP AS  |  CSS Mailboks 22  |  Middelthunsgt. 25, 0368 Oslo  | Tel. +47 815 68 366  |  info@voiceasp.no